4a 1972-1976
Gimnazija Brežice

V prvem letniku so bili štirje razredi. A-jevci smo bili Francozi, B-jevci Nemci, C-jevci mešani - pol se jih je učilo francoščine pol nemščine, D-jevke pa so bile pedagoška smer in niso imele nobenega fanta. V tretjem letniku so se nam pridružili Francozi iz C, njihovi Nemci pa so šli v B razred. Tako je bilo v četrtem letniku in na maturi v  razredu 9 fantov in 22 deklet. Skupaj 31, sestava  4. a razreda pa je bila: Bojan Kebe, Milan Kostrevc, Boris Kuzmin, Dimitar Najdovski, Jože Plevnik (+), Andrej Romih, Goran Rovan, Radovan Smerdel, Marijan Zorko, Aleksandra Adamič (Vidmar), Tatjana Avšič (Županc), Janja Cerovšek (Anžiček), Mira Cizelj (Damjanovič), Gordana Draško, Maja Gregorčič (Umek), Martina Grmšek (Umek), Smilja Hotko (Planinc), Angela Ivančič, Stanislava Kerin (Fettich), Lili Kostevc (Salamon), Zdenka Kostevc (Mustar), Marjeta Kovačič (Jurman), Božena Lipej, Ismeta Mujanović, Marjeta Oberč (Longo), Antonina Pavlič, Mlena Račič (Andrejaš), Miljana Ribič, Alma Šušterič (Konec), Slavica Vodeb (Molan), Slavica Zrakič. V štirih letih so nekateri tudi zaostali, se prešolali ali prenehali s šolanjem - Gorazd Barbič, Nedeljko Nedeljković, Milan Kreačič, Rajko Grabnar in verjetno še kdo.

         

 

 

info@nikamedia.si

tel: 041 673 923

nika media  |   goran rovan  |   nik rovan  |   gostovanja