GORAN ROVAN
ŽIVLJENJEPIS
HOBIJI
DOPISNIK TV SLO
NOVINARSTVO
LITERATURA
SPOMINI
VIDEO
RAZSTAVE
FOTOGRAFIJE


goran.rovan@gmail.com
gsm 041 327 848

RAZSTAVE

Doslej še nisem imel veliko razstav, saj to terja veliko dela. Prva moja razstava je bila v letu 1986, ko sva s Stojanom Šobom pod okriljem Literarnega kluba Beno Zupančič ob njegovi 5. obletnici delovanja in 12. kongresu ZSMS pripravila razstavo pod skupnim naslovom  Dekleta, dekleta... V letu 2007 sem sodeloval na več klubskih razstavah, ki so bile pripravljene ob 10. letnici Društva ljubiteljev fotografije Krško, prav tako v letih kasneje. Ob 30. letnici Kulturnega doma Krško pa sem pripravil samostojno razstavo z naslovom Glasbeniki; na njej je sodeloval tudi moj sin Nik Rovan. V letu 2008 sem končno zbral nekaj posnetkov, ki sem jih naredil z balona in jih predstavil v upravni stavbi Kostaka. Razstavo sem naslovil Pogled z neba. V letu 2009 sem pripravil nadaljevanje svoje prve razstave, ki sem jo naslovil Dekleta, dekleta...2. Glavni del je bil predstavljen v Kulturnem domu Krško, kjer sem imel tudi prvo razstavo, manjši del pa v poslovni stavbi Kostaka v Krškem. V tej sem leto zatem pripravil še razstavo njihovih referenčnih objektov, ki sem jo naslovil kar "Kostak". "Kozjanci" pa je bil naslovljena razstava, ki sem jo pripravil za svojo predstavitev na gradu Podsreda v letu 2011. V letu 2017, ko sem obeležil svojo 60 letnico, pa sem imel kar dve razstavi. Najprej razstavo "Pihalni orkester Krško 60 let", ki je bila postavljena v obeh avlah Kulturnega doma v Krškem. Del te razstave je potem nasledil razstavo glasbenikov, ki je bila v klubu KD Krško skoraj deset let. Na pobvabilo Valvasorjeve knjižnice v Krškem pa sem pripravil še dokumentarno razstavo, ki sem jo naslovil "Krško v 70. in 80. letih". Na njej sem razstavil črno bele fotografije iz svojega analognega arhiva. V letu 2019 sem imel obsežno razstavo v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na Krki z naslovom Šelmarija o pustnem izročilu, ki je  v registru nesnovne kulturne dedišćine. V tem letu sem imel še manjšo razstavo v enem od hodnikov občine Krško, ki sem jo poimenoval Pozdrav z Ravnega Loga. Na njej sem predstavil 31 novejših fotografij posnetih na moji priljubljeni energijski točki. Dve pa sta bili stari, objavljeni že v koledarju Nika medie za leto 2012.
Nekaj fotografij z razstav je na tej strani, vse ostale so v albumih. Sicer pa več o teh razstavah na strani o mojih hobijih - fotografija.

Pozdrav z Ravnega Loga - 2019 (album)


Šelmarija - 2019 (album)


Krško v 70. in 80. letih - 2017 (album)

 

Pihalni orkester Krško 60 let - 2017 (album)

 

Kozjanci - 2011 (album)

Kostak - 2010 (album)

Dekleta, dekleta...2 - 2009 (album)

Pogled z neba - 2008 (album)

Glasbeniki - 2007 (album)

Društvo ljubiteljev fotografije Krško - 2007-2009 (album)

Dekleta, dekleta... 1986 (album)

Na vrh strani

 
življenjepis  |   hobiji  |   dopisnik TVS  |   novinarstvo  |   literatura  |   spomini  |   video  |   razstave  |   fotografije